PRZEWÓZ OSÓB I RZECZY

PRZEWÓZ OSÓB I RZECZY

Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto - transbud i Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego zapraszają na kurs okresowy w zakresie przewozu osób i rzeczy (dawne świadectwo kwalifikacji).

truck-bus1.Szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy:

szkolenia okresowe - 35 godzin zajęć

2.Kursy na prawo jazdy kat. B,C,D.

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz. 1701), zostały wprowadzone obowiązkowe szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz drogowy. Zgodnie z ustawą każdy kierowca wykonujący przewóz drogowy rzeczy lub osób musi się poddać szkoleniu okresowemu co 5 LAT, gdzie pierwsze takie szkolenie jest uzależnione od daty wydania prawa jazdy.

SZKOLENIU OKRESOWEMU PODLEGAJĄ OSOBY POSIADAJĄCE PRAWO JAZDY:

a) kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane do dnia 10 września 2008 r.
b) kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

1) 10 września 2009 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.

2) 10 września 2010 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.

3) 10 września 2011 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.

4) 10 września 2012 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

5) 10 września 2013 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.

6) 10 września 2014 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

SZKOLENIU W RAMACH KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PODLEGAJĄ OSOBY POSIADAJĄCE PRAWO JAZDY:

a) kategorii D1 lub D, wydane po dniu 10 września 2008r.
b) kategorii C1 lub C wydane po dniu 10 września 2009r.