kierowca kat. C, C+E

Kurs prawa jazdy kategorii C przeznaczony jest dla osób, które chcą zostać kierowcą ciężarówki. Prawo jazdy kategorii C uprawnia nas do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu oraz takim pojazdem wraz z przyczepą lekką. Dodatkowo możemy także prowadzić ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny. Osoba, która chce uzyskać prawo jazdy kategorii C musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać uprawnienia kategorii B. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub są w trakcie szkolenia ,  minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat.

 

Szkolenie obejmuje :

Zajęcia teoretyczne 20 godz.

Zajęcia praktyczne  30 godz.

 

 

Kurs prawa jazdy kategorii C+E przeznaczony jest dla osób, które posiadają kategorię C prawa jazdy,(lub pozytywny wynik egzaminu kat. C)  a chcą dodatkowo ciągnąć przyczepę do ciężarówki. Dzięki tej kategorii zyskujemy prawo do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E. Osoba, która chce uzyskać prawo jazdy kategorii C+E musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać uprawnienia kategorii B i C. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub są w trakcie szkolenia , minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat.

 

Szkolenie obejmuje :

Zajęcia teoretyczne   0 godz.

Zajęcia praktyczne  25 godz.

więcej informacji 501-529-461