Diagnosta Samochodowy

KURS DLA KANDYDATÓW NA DIAGNOSTĘ SAMOCHODOWEGO

page1-img3Jesteśmy jedyną profesjonalną placówka w Małopolsce organizującą kurs dla kandydatów na diagnostę samochodowego.
Czas trwania kursu ok. 1,5 miesiąca
Cena kursu: 2500zł

W cenie kursu egzemplarz: VADEMECUM DIAGNOSTY, PRZEWODNIK po badaniach technicznych pojazdów, skrypty oraz inne cenne materiały + CD

page1-img4NOWOŚĆ!!!
W trosce o dobre przygotowanie osób do egzaminu, poszerzyliśmy program o zagadnienia z zakresu budowy, badań technicznych pojazdów hybrydowych oraz napędem elektrycznym.

 

post-1Proponowane dni zajęć teoretycznych: SOBOTA, NIEDZIELA
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu znajdującym się w pobliżu naszego Ośrodka Szkolenia w przystępnych cenach. Zajęcia praktyczne odbywają się na Naszej Stacji Kontroli Pojazdów.
Organem uprawnionym do przeprowadzania egzaminu państwowego jest Transportowy Dozór Techniczny. Ośrodek załatwia wszelkie formalności i dokumenty, które składane są w TDT w Warszawie.

page1-img1SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU OBEJMUJE:
1. Kurs podstawowy – w zakresie przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów. (54 godz. lekcyjne)

2. Szkolenie specjalistyczne – w zakresie przeprowadzania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h (9 godz. lekcyjnych)

3. Szkolenie specjalistyczne – w zakresie przeprowadzania dodatkowych badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych. (16 godz. lekcyjnych)

4. Szkolenie specjalistyczne – w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem. (14 godz. lekcyjnych)

5. Szkolenie specjalistyczne - w zakresie przeprowadzania badań technicznych związanych z:
- z pierwszym badaniem pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie.
- badaniem pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę o ile wymagają specjalistycznego badania oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę w dowodzie rejestracyjnym.
- badaniem pojazdów marki „SAM” co do zgodności z warunkami technicznymi
(23 godz. lekcyjnych)

WARUNKIEM do uzyskania uprawnień JEST POSIADANIE WYKSZTAŁCENIA***:

1. Wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo

LUB

2. Średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów

LUB

3. Wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

LUB

4. Średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów

*** Natomiast do przyjęcia na kurs oraz przed przystąpieniem do egzaminu państwowego w TDT nie trzeba spełnić tego warunku.

 

Uwaga
Obecnie diagnosta samochodowy powinien mieć wykształcenie techniczne  średnie lub wyższe.  Rodzaj specjalności nie jest ściśle określony.

Przy wykształca dniu wyższym samochodowym wymaga się pół roku praktyki wyższym nie samochodowym rok praktyki.

Średnie technicznym samochodowe 1 rok praktyki a średnie technicznym niesamochodowe 2 lata praktyki.

Na kurs dla kandytatów na diagnostę samochodowego zgłasza się dużo osób z wykształceniem średnim po ukończeniu liceum.

Przyjmujemy takie osoby pod warunkiem że mają udokumentowany minimum 2 lata praktyki w warsztacie samochodowym Lub na Stacji Kontroli Pojazdów.

Po jego ukończeniu prowadzimy kurs przygotowawczy do zdobycia dyplomu technika pojazdów samochodowych który obejmuje 10 spotkań.
Całkowity czas trwania obu kursów łącznie z egzaminem eksternistycznym na tytuł technika trwa około pół roku.

Ponadto organizujemy kursy i szkolenia dla osób ubiegających się o uprawienia diagnosty Samochodowego, przed przystąpieniem do egzaminu w TDT. szczegóły 606 685 474