KURS NA WÓZKI JEZDNIOWE

KURS NA WÓZKI JEZDNIOWE

Wózek widłowyKursy organizowane na podstawie program nauczania nr 50/VI/99 wydanego przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach nadzorowany przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki oraz programów nauczania akceptowanych przez Urząd Dozoru Technicznego w Krakowie.
Kursant otrzymuje materiały dydaktyczne. Zajęcia praktyczne odbywają się na wózku widłowym Toyota.
Szkolenie zakończone będzie egzaminem ze zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej złożonym przed Komisją Egzaminacyjną.

Po kursie, kursant otrzymuje:
• Uprawnienia Kierowcy wózka jezdniowego-wszystkie typy wózków (elektryczny, gazowy, spalinowy)
• Uprawnienia do wymiany butli z gazem propanem-butanem przy wózkach jezdniowych.

Osoby kończące szkolenie otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Otrzymane dokumenty uprawniają do podjęcia pracy w zakresie kierowania wózkami wszystkich typów wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

Istnieje także możliwość (za dodatkowa opłatą egzaminacyjną) przystąpienia po zakończeniu kursu do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Uczestnik po zdaniu egzaminu otrzymuje wówczas dodatkowo zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT.

Czas trwania:
67 godzin. (52 teoria + 15praktyka)
Zajęcia organizowane są w dowolnych dniach i godzinach.

Miejsce:
Kursy najczęściej organizowane są w miejscu działalności placówki tj. w Krakowie Ul. Wałowa 1 .
Możliwe jest także zorganizowanie kursu na terenie zakładu pracy, w dogodnie ustalonym terminie (grupy).

Wymagania: • Ukończone 18 lat
• Wykształcenie minimum podstawowe
• Badanie lekarskie (lekarz na miejscu!)
• Ew. badanie psychotechniczne