HDS

hdsOrganizowany kurs przygotowuje do uzyskania uprawnień UDT dla operatora żurawi samojezdnych, przenośnych (HDS).
Do ceny kursu należy doliczyć koszt egzaminu UDT.
Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Osoby kończące kurs otrzymują:
Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT uprawniające do obsługi w/w urządzeń.

Czas trwania:
Ilość godzin ok. 20 . ( teoria + praktyka) Zajęcia organizowane są w dowolnych dniach i godzinach.
Miejsce:
Kursy najczęściej organizowane są w miejscu działalności placówki tj. w Krakowie
Ul. Wałowa 1 (teoria).
Możliwe jest także zorganizowanie kursu na terenie zakładu pracy, w dogodnie ustalonym terminie (grupy).

Wymagania:
Od uczestników kursu wymagane jest posiadanie kategorii C prawa jazdy.

Terminy kursów ustalane są w zależności od napływu zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie ośrodka