DORADCA ADR I RID

DORADCA ADR I RID

truck-busWarunkiem przyjęcia na kurs jest wyższe wykształcenie.

Kurs obejmuje około 50 godzin (wg programu 35 godz.) tj. ok. 1 miesiąc
Uczestnicy otrzymują skrypty, bogate materiały szkoleniowe (pytania, ćwiczenia praktyczne, testy) ADR 2009 we własnym zakresie.
Egzamin państwowy przed komisją Inspekcji Transportu Drogowego, koszt dodatkowy 400 zł.

Koszt kursu 1200 zł.

Terminy kursów ustalane są w zależności od napływu zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie ośrodka.

Close It