Diagnosta Samochodowy

KURS DLA KANDYDATÓW NA DIAGNOSTĘ SAMOCHODOWEGO

page1-img3Jesteśmy jedyną profesjonalną placówka w Małopolsce organizującą kurs dla kandydatów na diagnostę samochodowego.
Czas trwania kursu ok. 1,5 miesiąca
Cena kursu: 2500zł

W cenie kursu egzemplarz: VADEMECUM DIAGNOSTY, PRZEWODNIK po badaniach technicznych pojazdów, skrypty oraz inne cenne materiały + CD

page1-img4NOWOŚĆ!!!
W trosce o dobre przygotowanie osób do egzaminu, poszerzyliśmy program o zagadnienia z zakresu budowy, badań technicznych pojazdów hybrydowych oraz napędem elektrycznym.

Dodatkowo istnieje możlwość przeszkolenia w zakresie DODATKOWYCH BADAŃ TECHNICZNYCH diagnostów, które będą obowiązywać od 2018.

post-1Proponowane dni zajęć teoretycznych: SOBOTA, NIEDZIELA
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu znajdującym się w pobliżu naszego Ośrodka Szkolenia w przystępnych cenach. Zajęcia praktyczne odbywają się na Naszej Stacji Kontroli Pojazdów.
Organem uprawnionym do przeprowadzania egzaminu państwowego jest Transportowy Dozór Techniczny. Ośrodek załatwia wszelkie formalności i dokumenty, które składane są w TDT w Warszawie.

page1-img1SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU OBEJMUJE:
1. Kurs podstawowy – w zakresie przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów. (54 godz. lekcyjne)

2. Szkolenie specjalistyczne – w zakresie przeprowadzania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h (9 godz. lekcyjnych)

3. Szkolenie specjalistyczne – w zakresie przeprowadzania dodatkowych badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych. (16 godz. lekcyjnych)

4. Szkolenie specjalistyczne – w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem. (14 godz. lekcyjnych)

5. Szkolenie specjalistyczne - w zakresie przeprowadzania badań technicznych związanych z:
- z pierwszym badaniem pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie.
- badaniem pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę o ile wymagają specjalistycznego badania oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę w dowodzie rejestracyjnym.
- badaniem pojazdów marki „SAM” co do zgodności z warunkami technicznymi
(23 godz. lekcyjnych)

WARUNKIEM do uzyskania uprawnień JEST POSIADANIE WYKSZTAŁCENIA***:

1. Wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo

LUB

2. Średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów

LUB

3. Wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

LUB

4. Średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów

*** Natomiast do przyjęcia na kurs oraz przed przystąpieniem do egzaminu państwowego w TDT nie trzeba spełnić tego warunku.

*** W trosce o zadowolenie Naszych kursantów informujemy, że planujemy zorganizować 2 - tygodniowe kursy dla kandydatów na diagnostów samochodowych.   Do państwa wyboru pozostawiamy decyzję odnośnie uczestnictwa w tego typu kursie, o ile byliby chętni możemy taki kurs uruchomić. Dużym  wysiłkiem jest codzienne przyjmowanie sporych partii materiału, a z Naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że tego typu kurs wiąże się z 10-cio godzinnymi wykładami codziennie, podczas których słuchacz nie przyjmuje już wszystkich wiadomości co przekłada się na niską zdawalność i nie daje dobrych efektów .

 

Ponadto organizujemy kursy i szkolenia dla osób ubiegających się o uprawienia diagnosty Samochodowego, przed przystąpieniem do egzaminu w TDT. szczegóły 606 685 474

Close It